Syntyvä data lähetetään palvelun pilveen, josta se on saatavilla sitä tarvitsevalle ravintolatyöntekijälle.

  • Suurkeittiöympäristöön suunniteltu seurantajärjestelmä antaa tarkkaa dataa poisheitetyn jätteen määrästä.
  • Tieto on saatavilla keskitetysti pilvipalvelun kautta.
  • Tarkka seuranta ilman manuaalista työtä!
  • Jatkuva datankeruu helpottaa poikkeamien havainnoinnin.
  • Selkeä käyttöliittymä.