Tietosuojaseloste

Tämä on Biovaaka Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Biovaaka Oy
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta
Kotisivu: www.biovaaka.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jukka Hänninen
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: +358 40 0467926

Rekisterin nimi

Biovaaka Oy:n asiakas -ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
  • Biovaaka Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
  • Biovaaka Oy:lla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Yhteystiedot: Yrityksen nimi, nimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, käytetyn verkkoyhteyden IP-osoite

Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin

Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. palautteet, sekä palveluiden hankintaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot)

Henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointiin myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottolomakkeisiin käyttäjän antamat tiedot tallennetaan.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan, kun asiakkaalle aktivoidaan Biovaaka Oy:n palveluun käyttäjätunnukset.

Lisäksi käytön aikana tallennetaan automaattisesti teknistä kertymätietoa.

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään Biovaaka Oy:n palvelua tai muita Biovaaka Oy:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tai hallinnoimia palveluita.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät yrityksen ja sen asiakasyritysten ne henkilöt, jotka tarvitsevat työssään asiakkaiden tietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa. Tietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnusten ja salasanan taakse.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja voidaan säilyttää mahdollisesti rajoittamattoman ajan. Käyttäjän halutessa kaikki käyttäjän antamat tiedot poistetaan rekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yritysasiakkaan käyttäjien tietoja luovutetaan kyseisen yrityksen järjestelmätukihenkilöille sen jälkeen kun yritysasiakkaan kanssa on sovittu palvelun käyttämisestä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Suostumuksen peruuttaminen

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa hänestä kerättävään tietoon. Suostumuksen peruuttaminen johtaa käyttäjätilin sulkemiseen minkä jälkeen palvelun käyttö ei enää ole mahdollista.

Evästeet ja ohjeet evästeiden käyttöön

Käytämme evästeitä (cookies) verkkoliikenteen seuraamiseen ja verkkovierailijoiden tunnistamiseen ja palvelumme kehittämiseen asiakaskokemuksen parantamiseksi. Jokaisella on mahdollisuus valita, asennetaanko eväste vierailun yhteydessä selaimeen vai ei. Jatkamalla sivuston käyttöä verkkovierailija hyväksyy evästeet. Kysymme evästeen käytöstä ensimmäisen verkkovierailun yhteydessä. Mikäli käyttäjä haluaa poistaa kaikki koneella olevat evästeet, löytyy verkkoselaimesta käyttöohjeet, kuinka evästeet poistetaan itse.